subject
Economics, 28.10.2019 14:46 kirbydimaranan

What is the meaning of intangible asset?

ansver
Answers: 1

Another question on Economics

question
Economics, 28.10.2019 18:28
Base sa iyong kasagutan sa bilang 1, ano ang mabubuo mong hinuha batay sa lawak ng iyong kaalaman sa paksa?
Answers: 3
question
Economics, 28.10.2019 18:28
Suriin ang sumusunod na sitwasyon. tukuyin kung ano sa mga ito ang dahilan ng implasyon (di) o bunga ng implasyon (bi). isulat ang di o bi sa kuwaderno. mataas na interes ang ipinapataw sa mga utang.
Answers: 2
question
Economics, 28.10.2019 18:28
Tukuyin ang angkop na konsepto ng mga kahulugang nasa ibaba. 1. buwis 2. sin tax 3. patakarang piskal 4. budget deficit 5. expansionary fiscal policy 6. contractionary fiscal policy. pagdagdag ng gastusin ng pamahalaan at pagbaba ng singil sa buwis upang tumaas ang kabuuang demand na magiging daan upang sumigla ang ekonomiya
Answers: 3
question
Economics, 28.10.2019 19:28
Is there a law about unordered merchandise here in the philippines?
Answers: 3
You know the right answer?
What is the meaning of intangible asset?...
Questions
question
Filipino, 02.04.2020 08:05
question
Filipino, 02.04.2020 08:05
question
Filipino, 02.04.2020 08:05
question
Filipino, 02.04.2020 08:05
question
Computer Science, 02.04.2020 08:05
question
Filipino, 02.04.2020 08:05
question
English, 02.04.2020 08:05
question
Filipino, 02.04.2020 08:05
question
History, 02.04.2020 08:05
Questions on the website: 1022515