subject

What are the three (3) new ideas have you learned from the readings?

how would you connect yourself with its content?

would you share these new information to other people if given a chance? why? how?

ansver
Answers: 3

Another question on Edukasyon sa Pagpapakatao

question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 15:29
Tugon tungkol dito. 6."sinabihan kami ng aming kamag-aral na ilami ng aming kamag-aral na itigil na namin ang paggawa ng amingproyekto dahil hindi kami magaling sa pagpinta."7."binigyan kami ng mungkahi ng aming mga magulang sa aming tinatapos nasanaysay ukol sa kapaligiran."8."kulang kami sa magagandang kagamitan para sa pagbuo ng karikatura tungkolsa magagandang tanawin."9"ano ba 'yan! para namang grade 2 lang ang gumawa ng guhit na ito.10."hindi mo yata pinagbubuti, eh! uulit na naman tayo n'yan mamaya."​
Answers: 1
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 15:29
Repleksyon na like you we have rights too
Answers: 1
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 16:29
Bakit nakakaapekto ang kamangmangan,masidhing damdamin,takot,kaharasan, at gawi sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang mga kilos?
Answers: 1
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 17:28
Ito ay tumutukoy sa kundisyon o kalagayan ng kilos na nakababawas o nakadadaragdag sa kabutihan o kasamaan ng isang kilos? ​
Answers: 3
You know the right answer?
What are the three (3) new ideas have you learned from the readings?

how would you conne...
Questions
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 20:29
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 20:29
question
Filipino, 28.10.2019 20:29
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 20:29
question
Filipino, 28.10.2019 20:29
question
Filipino, 28.10.2019 20:29
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 20:29
Questions on the website: 980050