subject
Music, 12.03.2021 10:15 candace08

Talakayin Natin Panuto: Sagutin ang mgakatanungan. Isulat ang sagot sa ibaba ng bawattanong.
1. Ano ang una mongginawabagoawitin ang lunsarangawit?
2. Ano pa ang ang daloy ng melodicpattern?
3. Ano ang ang tono ng awit?
Pagyamanin Natin​

ansver
Answers: 1

Another question on Music

question
Music, 28.10.2019 17:29
Who was the famous polish composer and piano virtuoso of the romantic area?
Answers: 1
question
Music, 14.11.2019 15:23
Ano ba ang unitary at saka yung cardiviscular
Answers: 1
question
Music, 14.11.2019 16:29
Listen to the recording of frederic chopin scherzo no. 2 in b-flat minor, op. 31and analyze the time, texture, temp and mood in the 5th theme.
Answers: 2
question
Music, 14.11.2019 16:29
Listen to the recording of ""march to the scaffold"" of symphonie fantastique4th movement and analyze the time and mood in the 1st theme.
Answers: 1
You know the right answer?
Talakayin Natin Panuto: Sagutin ang mgakatanungan. Isulat ang sagot sa ibaba ng bawattanong.
1...
Questions
question
Technology and Home Economics, 16.04.2021 19:15
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 16.04.2021 19:15
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 16.04.2021 19:15
question
Science, 16.04.2021 19:15
question
English, 16.04.2021 19:15
question
Science, 16.04.2021 19:15
question
Science, 16.04.2021 19:15
Questions on the website: 12415933