subject

What do you think is the reason for the implementation of the gcta law?

ansver
Answers: 3

Another question on Technology and Home Economics

question
Technology and Home Economics, 28.10.2019 20:28
Ano ang kahulugan ng pakyawan sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan?
Answers: 2
question
Technology and Home Economics, 28.10.2019 20:29
It is the process of destroying some,not all microorganisms using heat or antiseptic
Answers: 3
question
Technology and Home Economics, 28.10.2019 20:29
Which of the following is a reason for people's preference for text information? select one: a. to explore a wide range of ideasb. to gain essential knowledgec. all of the choices are correctd. to be entertained​
Answers: 1
question
Technology and Home Economics, 28.10.2019 20:29
1.)dito nakagagawa ng operasyong matematikal. a.cell address c.formatting toolbar b.worksheet d.formula bar 2.)ginagamit ito para pag-ugnayin ang dalawa o higit pang mga cell. a.cell address c.merge cell b.name box d.formula bar 3.)dito makikita ang save,print,page set-up,zoom,at iba pa. a.title bar c.formatting bar b.formula bar d.menu bar 4.)ginagamit kung nais magkaroon ng matematikal na equation upang makalkula kaagad ang isang resulta. a.equal sign (=) c.addition (+) b.parentheses ( ) d.formula 5.)binubuo ito ng mga hilera o column at hanay o row. a.excel c.worksheets b.workbook d.cell
Answers: 2
You know the right answer?
What do you think is the reason for the implementation of the gcta law?...
Questions
question
Araling Panlipunan, 27.08.2020 19:01
question
English, 27.08.2020 19:01
question
Technology and Home Economics, 27.08.2020 19:01
question
English, 27.08.2020 19:01
question
Science, 27.08.2020 19:01
question
English, 27.08.2020 19:01
question
English, 27.08.2020 19:01
question
Science, 27.08.2020 19:01
question
Religion, 27.08.2020 19:01
question
English, 27.08.2020 19:01
Questions on the website: 1067093